Powstanie styczniowe. Działania na terenie guberni lubelskiej

Fragment dyptyku Artura Grottgera Rok 1863 – Pożegnanie i Powitanie; źródło: Wikimedia Commons Powstanie styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 roku i trwało do jesieni roku następnego. Chociaż z militarnego punktu widzenia nie miało ono absolutnie żadnych szans powodzenia, to stanowiło ważny okres w dziejach naszego uciśnionego narodu. Najlepiej świadczą o Więcej…